Kalendari Akademik


KALENDARI  AKADEMIK 2019-2020

CIKLI I PARË I STUDIMEVE

14 tetor Fillimi i vitit akademik (semestri i pare) – Programet Bachelor

28 Nëntor Dita e Flamurit dhe e Pavarësisë (ditë pushimi)

29 Nëntor Dita e Çlirimit (ditë pushimi)

25 Nëntor-06 Dhjetor Zhvillmi i provimeve të para të ndërmjetme

8 Dhjetor Dita e rinisë

23 Dhjetor Fillimi i pushimeve dimërore për studentët

03 Janar Përfundimi i pushimeve

03-07 Shkurt Sezon

10 Shkurt Fillimi i provimeve përfundimtare

21 Shkurt Përfundimi i provimeve përfundimtare

24-28 Shkurt Zhvillimi i riprovimeve

02-08 Mars Pushim dhe regjistrim orari

09 Mars Fillimi i Semestrit të dytë

14 Mars Dita e Verës (ditë pushimi)

12 Prill  Pashkët Katolike

13 Prill Ditë pushimi

19 Prill Pashkët Ortodokse

20 Prill Ditë pushimi

21-30 Prill Zhvillimi i provimeve të para të ndërmjetme

1 Maj Dita ndërkombëtare e Punës (ditë pushimi)

24 Maj  Fiter Bajrami

25 Maj Ditë pushimi

15-19 Qershor Sezon

22 Qershor Fillimi i provimeve përfundimtare

03 Korrik Përfundimi i provimeve përfundimtare

06-10 Korrik Riprovime (sezoni i verës)

05 Shtator Shenjtërimi i Nënë Terezës

07-18 Shtator Riprovime (sezoni i vjeshtës)

21-30 Shtator Diplomimi