Kampusi


Vendndodhja

 • Godina Qendrore (Currila) me sipërfaqe 6000 m2, 1 bibliotekë dhe 4 laboratorë

Adresa:
L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel: 00355 52 239161
Fax: 00355 52 239163
Email: info@uamd.edu.al

 • Godina e Kampusit me sipërfaqe 8159 m2, 1 bibliotekë dhe 2 laboratorë

  Adresa:
  Kampusi i Ri Universitar, Rr. Miqesia, Spitallë, Durrës

 

 • Godina e re e Kampusit me sipërfaqe 12296 m2

  Adresa:

  Kampusi i Ri Universitar, Rr. Miqesia, Spitallë, Durrës

 

 • Godina e Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën me sipërfaqe 1775 m2, 1 bibliotekë dhe 1 laborator

Adresa:
L. 17, Rr. Adria, Durrës
Tel: 00355 (0) 52 220 401