Kurrikulat


PROGRAMET BACHELOR

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën 

PROGRAMET MASTER PROFESIONAL

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike 

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 

PROGRAMET MASTER SHKENCOR

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

STUDIME PROFESIONALE DY VJEÇARE