Lidershipi Studentor


Përmes lidershipit studentor UAMD dëshiron të forcojë kapacitetet studentore dhe të promovojë përfshirjen dhe angazhimin e tyre në jetën universitare. Për këtë UAMD organizon aktivitete që ndihmojnë studentët të menaxhojnë më mirë jetën studentore dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin për të arritur qëllime të përbashkëta.
Të ndërmarrësh nisma nuk ka qenë asnjëherë kaq e lehtë ne UAMD.  Fillo duke iu bashkuar njërit prej klubeve studentore më poshtë.

Klube Studentore

 • Klubi i Librit
 • Klubi i Artit
 • Klubi i Debatit
 • Klubi i Multimedias dhe Fotografisë
 • StartUp UAMD
 • Klubi për Shoqëri të Ndjeshme
 • Klubi i Juristëve të Rinj
 • Klubi Diplomatik
 • Klubi i Teknologjisë dhe Inovacionit
 • Sustainability Club
 • Klubi i Shahut

Ekipe sportive

 • Ekipi i Futbollit
 • Ekipi i Basketbollit
 • Ekipi i Futsalit
 • Ekipi i Volejbollit Meshkuj/Femra

*Për informacione mbi anëtarësimin në klube studentore ose ide të reja na shkruani në info@uamd.edu.al