Lidershipi Studentor


Përmes lidershipit studentor UAMD dëshiron të forcojë kapacitetet studentore dhe të promovojë përfshirjen dhe angazhimin e tyre në jetën universitare. Për këtë UAMD organizon aktivitete që ndihmojnë studentët të menaxhojnë më mirë jetën studentore dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin për të arritur qëllime të përbashkëta.
Të ndërmarrësh nisma nuk ka qenë asnjëherë kaq e lehtë ne UAMD.  Fillo duke iu bashkuar njërit prej klubeve studentore më poshtë.

Klube Studentore

Klubi i Librit
StartUp UAMD
Klubi i Matematikës
Klubi Diplomatik
Klubi i Juristëve të Rinj
Klubi i Debatit
Klubi i Multimedias dhe Fotografisë
Klubi i Filmit
Klubi i Shahut

Ekipe sportive

Ekipi i Futbollit
Ekipi i Futsalit
Ekipi i Volejbollit Meshkuj/Femra

*Për informacione mbi anëtarësimin në klube studentore ose ide të reja na shkruani në xhrakipllari@gmail.com