Orari


Orari mësimor për studentët e programeve Bachelor në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Semestri II, Viti Akademik 2020-2021.

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve Profesionale