Orari


Orari mësimor për studentët e programeve Bachelor në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Viti Akademik 2019-2020.

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve Profesionale