Orari


  • Për orarin e semestrit të dytë, Bachelor me kohë të plotë, në Fakultetin e Biznesit klikoni KËTU!
  • Për orarin e semestrit të dytë në Fakultetin e Studimeve Profesionale, Godina qëndrore klikoni  KËTU!