Programet Bachelor


BACHELOR

Fakulteti i Biznesit

 

Fakulteti i Edukimit

 

Fakulteti i Studimeve Profesionale

 

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

 

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën