Programet Bachelor


BACHELOR

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën