Programet Master


MASTER PROFESIONAL

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike 

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 

MASTER SHKENCOR

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit