Menada Petro


Dr. Menada Petro është lektore pranë Qendrës për Edukim në Vazhdim në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti Tiranës (Bachelor në Shkenca Sociale), nga Universiteti Tiranës (SHPU në Shkenca Sociale) dhe Universiteti Tiranës (Doktoratë në Shkenca Sociale).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e lektores në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”.

Dr. Menada Petro është autore dhe bashkë-autore e disa teksteve dhe më shumë se pesë publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë monografinë “Civilizimi Përballë një Brezi të Ngujuar” (2013), studimin “Efektet Personale, Sociale dhe Ekonomike të Lojrave të Fatit” (2012), si dhe monografinë “Mes Ëndrrës dhe Realitetit” (2010).