Olivera Presi


Msc. Olivera Presi është lektor në Departamentin  Qendra Edukim në Vazhdim në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  Tiranës (DNID  për Gjuhë Angleze, Specialist I Anglistikës dhe Amerikanistikës), nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës (MSh në Menaxhim dhe Supervizim Institucioneve Arsimore).

Më parë ai/ajo ka mbajtur pozicionin e Specialistit  në Qendra Edukim në Vazhdim.

Msc. Olivera Presi është  bashkë-autor i disa publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij/saj ndër të tjera përfshijnë

  • Roli i arsimit dhe kurrikulave arsimore në parandalimin e përfshirjes së fëmijëve dhe adoleshentëve në lojrat e fatit, në shoqërinë shqiptare.   (2017)
  • Using reciprocal teaching in class (2015).