Të Reja dhe Njoftime


Plotësimi i Pyetësorit “Eurostudent”

Që nga viti 2016 Shqipëria është bërë pjesё e projektit EUROSTUDENT, mbështetur nga Komisioni Evropian, së bashku me 28 vende ...
Lexo më Shumë

Mbahet takimi i parë i projektit MEP&M

Më 22-23 Shkurt 2021 u zhvillua takimi virtual dy ditor (Kick-off meeting), në kuadër të projektit Erasmus+ “Zhvillimi i Programit Rajonal ...
Lexo më Shumë

Thirrje për aplikim nga AKKSHI

Bazuar në vendimmarrjen e Bordit të Administrimit të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) hapen thirrjet për: -  ...
Lexo më Shumë

Rektorja Sotirofski: Të thellojmë bashkëpunimin universitet – sipërmarrje

Rektorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës. Prof. Dr. Kseanela Sotirofski, mori pjesë në një aktivitet organizuar me rastin e 100 ...
Lexo më Shumë

Hapet aplikimi për bursa Erasmus + në Universitetin Vigo, Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar mes Universitetit Vigo në Spanjë dhe Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës ...
Lexo më Shumë

Kriteret e pranimit te studenteve për vitin akademik 2022-2023

Publikohen kriteret e pranimit për programet Bachelor dhe Master në Universitetin "Aleksandër Moisiu", Durrës, për vitin akademik 2022-2023 Kriteret e ...
Lexo më Shumë

Të dhëna progresive për muajin janar 2021

Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2021 – 31.01.2021. Tabela e raportimit ...
Lexo më Shumë

Grafiku i provimeve të semestrit të parë, viti akademik 2020-2021

Grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, e gjeni duke klikuar mbi Fakultetin respektiv. Fakulteti i Edukimit ...
Lexo më Shumë

Njoftim mbi zhvillimin e provimeve të semestrit të parë

Të dashur studentë, Të nderuar pedagogë, Me përgjegjësinë e lartë për të garantuar një proces të rregullt provimesh dhe duke ...
Lexo më Shumë

Thirrje për kapituj: “Futbolli si dukuri shoqërore ne Ballkan”

Shoqata e Historisë Ballkanike hap thirrjen për të marrë pjesë në Botimin e vëllimit të librit  “Futbolli si dukuri shoqërore ne ...
Lexo më Shumë

Hapen thirrjen për bursa doktorale Marie Curie

Në kuadër të Programit Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA –ITN dhe Cofund), pjesë e Horizon 2020, lutem gjeni bashkëngjitur informacionin për ...
Lexo më Shumë

Vendime të Bordit të Administrimit për tarifën dhe bursat

Lista e miratuar me Vendim të Bordit të Administrimit e studentëve që përfitojnë bursë   Lista e miratuar me Vendim të ...
Lexo më Shumë

Kërkesë për ofertë: Blerje pajisjesh elektronike në kuadër të projektit VALEUX

Operatorët ekonomikë të interesuar për të marrë pjesë të klikojnë lidhjen e mëposhtme: Kërkesë për ofertë - VALEUX ...
Lexo më Shumë

Gara e studentëve “COVID-19″organizuar nga British Council Albania

Në fazën finale të konkursit të organizuar nga British Council Albania për zgjidhjet krijuese për pandeminë Covid-19 janë katër studente/ekipe ...
Lexo më Shumë

Thirrje për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Universiteti "Aleksandër Moisiu" njofton se Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili ...
Lexo më Shumë

Nënshkruhet Marrëveshja me Akademinë e Forcave të Armatosura

UAMD dhe Akademia e Forcave të Armatosura, nënshkruan sot një marrëveshje bashkëpunimi, me qëllim vendosjen e një kuadri institucional bashkëpunimi ...
Lexo më Shumë
Loading...