Vendime të Senatit Akademik


  • Vendime të Senatit Akademik – 2019

  • Për vendimet e Senatit Akademik për muajt janar, shkurt 2019, klikoni këtu!
  • Vendime të Senatit Akademik – 2018

  • Për vendimet e Senatit Akademik të vitit 2018 klikoni këtu!