Vendime


Vendime të Senatit Akademik

*për të shkarkuar dokumentin klikoni mbi tekst

Vendime të Rektoratit

Vendime të Bordit të Administrimit