Zv. Rektori për Kërkimin Shkencor


Prof. As. Dr. Sokol Pacukaj

Sokol Pacukaj ka lindur në Tiranë dhe ka kryer studimet e larta në Universitetin e Romës “La Sapienza” në vitet 2002-2006 në “Shkenca Komunikimi dhe Sociologji”. Në vitet 2006-2008 përfundon me pikë maksimale studimet Master ne “Inovacion dhe Zhvillim” në Universitetin La Sapienza në Romë. Po në këtë Universitet përfundon me sukses edhe studimet e Doktoraturës në vitet 2008-2011.

Z. Pacukaj është lektor në Universitetin “Aleksandër Moisiu” prej vitit 2009. Në shkurt të vitit 2015 merr titullin Profesor i Asociuar i dhënë nga Universiteti i Elbasanit “Aleksander Xhuvani”. Pacukaj është lektor dhe anëtar i Senatit Akademik ne Universitetin “Aleksandër Moisiu”.

Prof. Pacukaj ka publikuar një numër të konsiderueshëm artikujsh shkencorë ne revista ndërkombëtare si edhe ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare në Shqiperi dhe jashtë saj. Ka  publikuar gjithashtu një monografi në Itali me titull “Albania, Antropografia degni anni ’20”  si edhe nje tekst universitar me titull “Metodologjia dhe teknikat e kërkimit social”. Është anëtar i bordit shkencor të disa revistave shkencore ndërkombëtare dhe koordinator i Qendrës Mesdhetare për Studime Sociale me qendër në Romë.